2014 valgte A Step Closer å støtte Det Islamske Forbundet og deres nødhjelpsprojekter i Syria. En av de fremste årsakene til at DIF var en ideell kanditat var at de var en av få organisasjone som hadde direkte tilgang til Syria og deres idealer for humanitær hjelp. Nødhjelpsprojektet gikk ut på distribuere mateesker i Syria til enslige mødre og barn og ble gjennomført sommeren 2014. Det ble estimert at en eske kunne forsyne en familie på ca. fem i en uke. Støtten ble sendt i sin helhet uten administrasjonskostnader,noe A Step Closer etterstreber.

Den humanitære katastrofen i Syria er noe som kan få nærmest enhver til å føle seg hjelpesløs, men det er høyest mulig å bidra, og det er en av grunnene til at ASC valgte å vie oppmerksomhet og støtte gjennom DIF til nødhjelpsprosjekt i Syria, i håp om å gjøre en liten forandring for de rammet av denne katastrofen. Det er en selvfølge at ingen barn burde gå sultne.Men dessverre rammer konflikter som regel de sivile. Syrias humanitære krise har rammet matproduksjonen og de inntekstbringende medlemene i familien har i mange tilfeller mistet livet. Inflasjonen i landet har kraftig presset prisene i været, noe som gjør at den gjennomsnittlige husholdsfamilien ikke kan dekke deres basale behov. I noen områder i Syria har de mest essensielle matvarene gått opp med 200 prosent, i tillegg har den syriske punden blitt devaluert rundt 80 prosent ifølge tall fra WFP.

Unge mennesker i Oslo området, også kjent som ildsjeler, samlet seg nok engang i det som var den største innsamlingen i A Step Closer sin historie, nærmere 150 000 kr. Flere hundre ungdommer deltok ikke bare fysisk , men deltok i et håp om å gjøre en forandring på ASC sin årlige fotballturnering på Ekeberghallen. Frivilige gjorde en stor jobb og bidro på hver sin måte, enten det var via matsalg eller å bake en kake. Inntektene fra turneringen var fra matsalget og spillerkontingentet. Innsamlingen fortsatte også i etterkant av turneringen på sosiale medier, og bidro til rekordsamlingen.

ASC sin visjon går også ut på inspirere unge mennesker og rette oppmerskomheten mot årets sak i tillegg til det håndfaste resultatet som innsamling av penger har . Det ble arrangert et seminar på UIO som snakket om konflikten i Syrias bakgrunn og foredragsholderne opparbeidede personlige erfaringer for dette historiske landet. Gjesteforedragsholderne var Erik Abid fra Flyktningshjelpen, Ihab Timraz fra Det Islamske Forbundet og Håvard Mokleiv Nygård ,stipendiat fra UIO. Dette åpnet øynene og ørene til ivrige lyttere. Det var et vellykket prosjekt på mange plan.

Together we can get A Step Closer, og etter Syria 2014 prosjektet, we did!