7 I år har A Step Closer (ASC) valgt å satse større enn det vi har gjort tidligere. Dette fordi våre støttespillere blir stadig flere- noe som jekker opp forventingene til ASC. Vi i ASC er stolte over alle frivillige vi inkluderer i vårt arbeid. Det er frivillige sjeler i og utenfor ASC som har deltatt i og hjulpet til med å fullføre en rekke prosjekter og aktiviteter. De har stått på for egen maskin, brukt helger og kvelder, arrangert fotballturneringer, besøkt asylmottak, bakt kaker og samlet inn penger for å bidra til at andre som ikke er like heldige som oss får et bedre liv.

Siden stiftelsen i 2010 har ASC hatt en rekke aktiviteter for å øke lyset på områder med humanitære utfordringer, og samtidig øke bevisstheten og engasjementet blant unge i Norge i humanitært arbeid. Våre tidligere prosjekter har hvert år hatt ulike temafokus.

Ingen av hovedprosjektene hadde vært mulige å gjennomføre hadde det ikke vært for det fantastiske engasjementet og innsatsen mange har vist de siste årene. At engasjementet har vokst og flere har kommet med gode og viktige innspill som har gjort oss bedre, har gjort at vi mener det er på tide å gjengjelde denne innsatsen. Vi har blitt like inspirert og engasjert av alle som har tatt del, som de har blitt av ASC.  Nå begynner vi å orientere oss i en retning av mer selvstendige prosjekter. Prosjekter, hvor ASC ikke bare er en økonomisk bidragsyter til eksisterende prosjekter, men som en pådriver for å hjelpe medmennesker mest mulig direkte gjennom egen initierte tiltak.

Etter en lang vurderingsprosess falt valg av hovedprosjekt på bygging av skole for barn rammet av fattigdom i Rawalpindi i Pakistan. Skolen skal bygges på en tomt som er på 1000m2. Det skal være en skole for både jenter og gutter i 1. til 10.klassetrinn. Som en forening stiftet ved en utdanningsinstitusjon (Universitetet i Oslo), ønsker vi med dette å rette hjelpen slik at også andre får muligheten til å ta en utdannelse, og være med å løfte sine samfunn videre. Prosjektet er inngått i samarbeid Rahma Islamic Relief og gir ASC 100 % eierskap til prosjektet. Rahma oppfyller kriteriene for nullkostnadsprinsippet – som vil si at alle innsamlede midler uavkortet går til bygging av skolen.

Vanligvis har prosjektene våre hatt en konkret deadline og har blitt avsluttet kort tid etter fotballturneringen som vi arrangerer i slutten av februar. Et hovedprosjekt som innebærer bygging av skole er mer krevende sammenlignet med de andre hovedprosjektene hvor ASC kun var en økonomisk bidragsyter. Hovedprosjektet i år forutsetter at prosjektet vil ta lengre tid enn våre tradisjonelle hovedprosjekter. Det vil kreve at ASC har flere veldedighetsarrangementer til inntekt for dette prosjektet. Skoleprosjektet vil også gi konkret mål å streve etter- noe som er unikt fra de andre hovedprosjektene.

I likhet med tidligere er vi nå avhengig av at folk er med oss. Derfor ønsker vi gjerne alle som vil bidra, enten det er økonomisk, å initierte noen aktiviteter som hjelper oss mot målet, sprer budskapet på sosiale medier og til venner. Det enkle budskapet er å engasjere deg, vær med, det vil alltid være behov for flere som ønsker å hjelpe til.

Utdanning er veien ut av fattigdom. Sammen kan vi bygge veien. Bli med oss!

 Team ASC