Å glede andre er å glede seg selv. De fleste vil si seg enige om dette utsagnet. Mandag 29. desember 2014 opplevde styret i A Step Closer (ASC) og ressurs-medlemmene en kveld som aldri  vil glemmes i ASCs historie. Planen var å gi en  gledesdag til asylbarn som på den dagen bodde på Refstad og besøkende fra Torshov asylmottak, ved å tilby ulike poster med ulike aktiviteter som ansiktmaling, lakkering av negler, lek med ballonger, tegning og fargelegging. I tillegg til de ulike aktivitetene så ble det servert pizza, brus og ulike former for bakevarer. Først serverte vi mat og kaker, deretter var det tid for aktiviteter til barna.  Selve organiseringen gikk som det burde, men litt tålmodighet måtte småbarnsfamilier ha ettersom det var snakk om rundt 100 som deltok på arrrangementet. Med litt venting og tålmodighet ble arrangementet så vellykket som det gikk ann å bli for barna.

I det vi kom inn til asylmottaket, som var omgitt av et høyt og solid gjerde, så vi mange ulike mennesker med tydelige ansiktsuttrykk som var spente og nysjerrige. De var samlet i et passe stort rom som hadde en liten scene og bord og stoler som var satt på rekke og rad. Vi ble tatt godt i mot og hilste på de smilende barna og deres pårørende/foreldre. Alderspennet var svært utbredt blant barna og de voksne. Mange kunne snakke engelsk, noe som gjorde kommunikasjonen mulig med de fleste. Mange av de frammøtte beboerne ville gjerne uttrykke hva de og barna deres følte ovenfor arrangementet. ASCs mangfoldige styre og ressurutvalg ga også positive utslag når det gjelder kommunisering med de som ikke kunne engelsk. Vi fikk også kommunisert med mange av de som ikke kunne engelsk, noe som gjorde beboere på Refstad og Torshov asylmottak glade. Noen av beboerne var også veldig villig til å fortelle om deres daværende situasjon, hvordan det er å leve i asyl, deres fortid, og den lange veien til drømmelivet i Norge.

Arrangementet varte ut tiden og på slutten etter masse lek og morro, kom det mange glade og fornøyde foreldre som ville takke og hjelpe oss med ryddingen. De ville uttrykke deres takknemlighet ved å hjelpe oss til med rydding av lokalet. Dette satte et dypt inntrykk hos ASC.

Det skal ikke så mye til for å glede de som har mindre enn oss. Oppmerksomhet i seg selv er nok, men med litt ressurser så er det utrolig hva man kan få til.