jemenbarn

JEMEN

A Step Closer (ASC) har i år (2017) valgt å fokusere på Jemen. ASC skal støtte Flyktninghjelpens arbeid i Jemen i utdanningfeltet.

80% av landets befolkning i Jemen trenger humanitær hjelp. Dette utgjør 21 millioner mennesker. Jemen er et av de fattigste landene i hele verden. Neglisjert konflikt, høy arbeidsledighet, underernæring, stor ulikhet i befolkningen, svak økonomi, skjev fordeling av ressurser, svakt styresett, korrupsjon og dårlig infrastruktur er noen av årsakene til at Jemen taper generasjoner.

2 millioner lever på flukt. 2,2 millioner barn får ingen skolegang.

Inntektene fra innsamlingsarrangementer, rettet mot årets utvalgte hovedprosjekt, går dermed uavkortet til Flyktninghjelpens arbeid i Jemen i utdanningfeltet. Vi gjør våre støttespillere oppmerksomme på at inntil 10% av innsamlingen vår går til administrative kostnader til Flyktninghjelpen slik at de får drevet deres arbeid. ASC derimot sender 100% av innsamlede midler til formålet. Les mer om Flyktninghjelpens arbeid i Jemen her

Sjekk ut vår promovideo for Jemen-prosjektet:

– Gi barn i Jemen nytt håp gjennom utdanning.

Together we can get A Step Closer