ASCs Ressursutvalg (RU)

DSCF4103_ru_kandidat

RU er en viktig del av det store ASC-teamet. RU er et utvalg av faste frivillige som stiller opp ved behov. Ettersom aktivitetene ASC arrangerer er omfattende, hender det ofte at styret ikke strekker til som skal gjøres. Av den grunn så styret i 2013 behovet for å danne et stabilt utvalg som kunne kontaktes når det skulle være nødvendig med hjelp.

Det første RU ble dannet høsten 2013 og av dette utvalget er det i underkant av halvparten av medlemmene som fortsetter veien videre sammen med oss i dag. Høsten 2014 var det opptak av ytterligere RU-medlemmer og antall medlemmer i dette utvalget er i dag 14 personer.

RU skiller seg fra styret i den forstand at de har betydelig færre arbeidsoppgaver og disse er uregelmessige. I motsetning til styret har medlemmene i RU muligheten til å takke nei til oppdrag som tilbys av styret. Oppdragene kommer gjerne i forbindelse med arrangementer som for eksempel hjelp til å henge opp plakater, selge mat under fotballturneringer eller stille opp på foreningens dugnader.

Noen ganger i kvartalet arrangerer styret møter som inkluderer RU. Disse møtene gjennomføres i håp om å gi RU-medlemmer mulighet til enda mer inkludering i ASCs fremtidsplaner, men det er igjen RU-medlemmer selv som bestemmer hvor mye krefter de vil investere i ASC. RU får på denne måten muligheten til å ta del i planlegging av nye prosjekter og være sentrale personer i foreningen.