A Step Closer sitt styre og ressursutvalg besøkte Bærum asylmottak 23.desember 2013.
Vi hadde i forkant av besøket samlet donasjonspenger og kjøpt inn gaver til barna som vi fikk mulighet til å overlevere da.

Vi har i tillegg fått gaver fra Jernia (Senter Syd), Norli (Senter Syd), Ark (Tveita senter), pizza og brus fra Bærum kommune, donasjon for gaver og maleutstyr for barn og kaker fra Frifond og en god del med gaver for voksne fra en frivillig ungdomsgruppe. Takk til alle dere!

Resultatet var vellykket. Beboerne så ut til å være fornøyde, og de uttrykte sin takknemlighet flere ganger under oppholdet.

Ansiktene til beboerne må skjermes, da mange av de er på flukt, og er tatt hensyn til da vi tok bilder under besøket.