ASC har de siste årene arrangert forskjellige nasjonale prosjekter for å sette fokus på de gjenglemte personene i Norge. Tradisjonelt sett har vi i ASC benyttet oss innsamling på Facebook for å finansiere disse prosjektene, og disse midlene har blitt brukt til å kjøpe inn gaver, mat og eventuelt andre ting for å glede personene som har vært våre målgrupper i prosjektene.