A Step Closer (ASC) er en humanitær og frivillig organisasjon som følger nullkostandsprinsippet, det vil si at 100% av inntektene fra innsamlingsarrangementer går til valgte formål ASC har vært initiativtaker eller bidratt i ulike veldedighetsprosjekter på lokalt, nasjonalt og internasjonalt nivå. Vi har fire satsningsområder: bistand, solidaritet, barn og unge, og brobygging mellom mennesker. Alle i organisasjonen jobber sammen og frivillig med fokus på våre fire satsningsområder.

Organisasjonen består av et styre og et ressursutvalg (RU). Styret har styremøte én gang i måneden (3 timers varighet) og prosjektmøter i forkant og etterkant av større arrangementer. Prosjektenes planleggings- og utføringstid varier i stor grad. Det vil bli gitt opplæring i tre måneder av den avtroppende personen som har vervet.

Vekker våre satsningsområder interessen hos deg? Brenner du for arbeid som utgjør en forskjell for sårbare menneskegrupper? Ønsker du å bli inspirert og inspirere andre ved å avse tid og krefter på frivillig basis for å nå ASCs mål og visjoner? Vil du opparbeide deg erfaring og kompetanse som vil være en fordel i arbeidslivet? Da bør du vurdere en posisjon i styret ved å søke på et av vervene beskrevet under!

Styrets rolle, ansvar og innflytelse:
– Føre oversyn med og koordinere aktiviteter, samt påse at aktivitetene er i tråd med organisasjonens formål og satsningsområder.
– Administrere medlemsregister og organisasjonens økonomi
– Avgi årsrapport med regnskap over organisasjonens aktiviteter ved generalforsamling
– Opprettholde en stillingsbeskrivelse på alle vervene.
– Ha ansvar for planlegging, gjennomføring og rapportering av aktiviteter og prosjekter
– Ha ansvar for å bygge og lede frivillige team
– Ha overordnet ansvar for at organisasjonen eksisterer (gjennom økonomiske tilskudd/inntekter og frivillighet)

Verv på valg i styret for ASC:
– Leder (én person): har overordnet ansvar overfor alle frivillige i ASC (styremedlemmer, RU-medlemmer og eventuelt andre frivillige ved behov), oppfølging av frivillige og oppfølging av utvalgte prosjekter. Leder har overordnet ansvar for planlegging, gjennomføring og rapportering av aktiviteter og prosjekter innenfor de avgrensende økonomiske og tidsmessige rammene, innkallelse til styremøter, sørge for at nye frivillige får opplæringen de har krav på (inkludert styremedlemmer som blir valgt inn) og er ASCs ambassadør ved eksterne anledninger.

– Nestleder (én person):i tilfelle leders avgang overtar nestleder rollen til leder. Nestleder er ansvarlig for medlemsregister og medlemmer. Lager prosjektbeskrivelse for hvert utvalgt prosjekt. Ansvarlig for skriving årsberetning etter generalforsamlinger og rekruttering av nye medlemmer (sammen med markedsføringsansvarlig). Ansvarlig for skriving av protokoll og referat av møter (i samarbeid med styrets rådgiver)

– Økonomiansvarlig (én person): overordnet ansvar for å ha oversikt over økonomien i ASC, kontaktperson ved forespørsel om innkjøp til ASC, utarbeider (i samarbeid med nestleder) og følger kostnadseffektive økonomiske rutiner, avgir regnskap ved generalforsamling og ved eventuelle andre tilfeller. Fordel med gode Excel kunnskaper

– Styrets rådgiver (én person): har administrative arbeidsoppgaver. Dette gjelder å skrive referat etter møter (i samarbeid med nestleder), sørge for å innhente informasjon i forhold til utvalgte prosjekter, planlegge møter, med mer. Krever struktur, gode planleggingsegenskaper og god orden.

– Markedsføringsansvarlig (én person): utarbeide, videreutvikle og følge en kostnadseffektiv strategi for markedsføring av ASCs visjoner, formål og satsningsområder, samt ASCs prosjekter og aktiviteter. Ansvarlig for å rekruttere nye medlemmer, sammen med nestleder. Sørge for at bilder og videomateriale blir tatt under arrangementer, og at dette blir brukt for markedsføring i senere anledninger. Sender regelmessige e-poster til medlemmer. Samarbeide tett med kommunikasjonsansvarlig.

– Kommunikasjonsansvarlig (én person): ansvarlig for å holde ASCs sosiale medier oppdatert. Kommunisere med støttespillere på sosiale medier ved behov. Samarbeide tett med markedsføringsansvarlig og jobbe for å fremheve arbeidet som gjøres av ASC.

– IT-ansvarlig (én person): Ivaretar og videreutvikler hjemmesiden ved å bruke kostnadseffektive løsninger. Sørger for å oppdatere hjemmesiden. Fordel med gode skrive- og IT-ferdigheter

– RU-koordinator (én person): er knutepunktet mellom RU og styret. Kommuniserer med og koordinerer de frivillige i RU. Formidler beskjeder og oppdateringer til RU og omvendt. Gir opplæring til nye RU-medlemmer og vil være naturlig «forbilde» for frivillige i RU

– Sponsoransvarlig (en-to personer): sørge for at ASC har forutsetning for å drive med arbeidet. Skaffe økonomiske midler (gjennom søknader og planlegging og gjennomføring av internt dugnadsarbeid i ASC) til å drifte ASCs administrative kostnader. Ansvarlig for å skaffe konkrete gjenstander/ressurser til prosjekter og aktiviteter. Sponsoransvarlige er også ansvarlig for all logistikk som følger med deres arbeidsoppgaver. Fordel med kjennskap til lovverk og juridiskbakgrunn.
Er dette noe du kunne ha tenkt deg å bruke din tid på? Ta gjerne kontakt med valgkomiteen for spørsmål.
Ønsker du å stille til valg må du melde ditt kandidatur til valgkomiteen. Søknad og CV sendes til valgkomiteen: verv@astepcloser.no innen tirsdag 6.mars 2018.

© 2014 A Step Closer | Together we can get A Step Closer.
Kontakt oss: Post@astepcloser.no
Følg oss: